3 april 2012 - Uppdrag

Hexagon har upprättat ett företagscertifikatprogram

Hexagon har upprättat ett företagscertifikatprogram under vilket Hexagon har möjlighet att emittera företagscertifikat upp till ett värde om 5 miljarder kronor. Arrangör av programmet är Nordea och emissionsinstitut är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. I anslutning till företagscertifikatprogrammet har Hexagon ingått en back-up facilitet om 2,5 miljarder kronor.

Hexagon, en ledande global leverantör av integrerad design-, mät- och visualiseringsteknologi, har fler än 13.000 anställda i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2,2 miljarder euro. Hexagon har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Hexagon biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Zoran Stambolovski i samarbete med juristen Rickard Fredén.