27 oktober 2010 - Uppdrag

Hexagon genomför nyemission om cirka 6 500 miljoner kronor

Hexagon genomför en företrädesemission om cirka 6 500 miljoner kronor. Syftet med nyemissionen är att delvis finansiera förvärvet av den amerikanska mjukvarukoncernen Intergraph Corporation. Hexagon ingick avtal den 6 juli 2010 om att förvärva Intergraph för 2 125 miljoner dollar kontant på skuldfri basis. Emissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 24 november 2010. Två av Hexagons största aktieägare samt bolagets VD och finans- och ekonomidirektör har åtagit sig att teckna aktier motsvarande mer än 50 procent av emissionen.

Hexagon är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Hexagon har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Omsättningen uppgick 2009 till cirka 12 miljarder kronor och antalet anställda till 7 500.

Hexagon biträds av Mannheimer Swartling. Byråns team leds av Hans Petersson och inkluderar bland andra Åsa Hansdotter, Nils Nostell, Lisa Fennhagen och Annika Edmén. Maria Tufvesson Shuck ansvarar för rådgivning avseende aktiemarknadsfrågor relaterade till USA. Anders Erasmie ansvarar för byråns rådgivning avseende skattefrågor. För konkurrensrättsliga frågor ansvarar Johan Carle. Zoran Stambolovski och Hans Abrahamsson ansvarar för finansieringsfrågor avseende förvärvet av Intergraph.