1 april 2015 - Uppdrag

Hexagon förvärvar Q-DAS

Hexagon AB har via olika dotterbolag inom affärsområdet Metrology förvärvat Q-DAS, ett internationellt mjukvaruföretag inom lösningar för statistisk processkontroll för tillverkningsindustrin.

Q-DAS är baserat i Tyskland, och har kontor och distributionspartners runtom i världen. Mjukvaruportföljen används inom tillverkningsindustrier där höga produktionsvolymer och krav på dimensionell kvalitet leder till ett behov av statistisk analys, som inom fordonsindustrin där Q-DAS är de-facto standard. Förvärvet omfattar övertagande av nio juridiska enheter runt om i världen och involverade biträdde från lokala rådgivare från åtta utländska jurisdiktioner. Dessutom förvärvardes IP och IT genom en inkråmsaffär. Slutförande av transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Hexagon är en ledande global leverantör av geospatiala och industriella företagslösningar. Hexagon Metrology erbjuder ett omfattande utbud av produkter och tjänster för alla industriella tillämpningar av mätning och processtyrning inom sektorer som fordon, flyg, energi och medicinteknik. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 miljoner euro.

Hexagon rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Oliver Cleblad, Jens Engelmann-Pilger, Caroline Siebenbrock genannt Hemker, Alexander von Kleist och Christina Griebeler i Tyskland; Hampus Thofte i New York; och Ulf Ohrling, Åsa Jansson, Rachel Dong, och Daria Yan i Kina.