6 december 2013 - Uppdrag

Hexagon förvärvar Pixis, en chilensk distributör av Intergraphs mjukvarulösningar

Mätteknologikoncernen Hexagon har slutit avtal om förvärv av Pixis, en exklusiv distributör av Intergraphs mjukvarulösningar i Chile och Peru sedan 1996.

Med huvudkontoret i Santiago, Chile, är Pixis en ledande leverantör av tekniska lösningar och tjänster till främst den regionala gruv- och metallindustrin med kopparutvinning som dominerande inriktning.

Hexagon är en ledande global leverantör av integrerad design, mät-och visualiseringsteknologi. Hexagon har närmare 14 000 anställda i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2,4 miljarder euro. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Hexagon biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen med Morales & Besa i Santiago som lokal rådgivare.