7 juli 2010 - Uppdrag

Hexagon förvärvar Intergraph, ledande leverantör av CAD och GIS mjukvara

Hexagon AB har förvärvat Integraph, en global leverantör av industrispecifika mjukvaruprodukter för cirka 2,1 miljarder US dollar på skuldfri basis (enterprise value).

Finansiering av förvärvet av Intergraph har säkrats och förvärvet kommer att ytterligare förstärka Hexagons position som en världsledande mätteknikkoncern. Därutöver har ett lånelöfte erhållits för att refinansiera Hexagons syndikerade lån på 1 miljard euro. Hexagon har för avsikt att genomföra en nyemission motsvarande cirka 850 miljoner US dollar så snart som möjligt efter det att transaktionen är genomförd.

Hexagon har rådgivits av Mannheimer Swartling i finansieringsfrågor och konkurrensrättsliga frågor avseende EU relaterade med förvärvet. Arbetet leddes av Zoran Stambolovski, assisterad av Karolina Ericsson, Hans Abrahamsson och Susanne Forsberg. Hans Petersson och Åsa Hansdotter biträdde i frågor rörande nyemissionen och Johan Carle i konkurrensrättsliga frågor avseende EU, assisterad av Meike Johnsen och Jürgen Busch.