3 juli 2015 - Uppdrag

Hemsö och SveaNor startar gemensamt projektutvecklingsbolag

Hemsö och SveaNor har startat ett gemensamt projektutvecklingsbolag med en potentiell projektvolym på 4 miljarder kronor.

I bolaget kommer SveaNors pågående projekt att hanteras, däribland Life Science byggrätten invid huvudentrén till Nya Karolinska Sjukhuset, den planerade nybyggnationen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinareberget och lokaler för ett specialistsjukhus i Haninge.

Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsö äger drygt 300 samhällsfastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde på 25 miljarder kronor (31 december 2014). Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland.

Hemsö rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Klas Wennström, främst assisterad av Henrik Willborg och Johan Frost Bergman.