13 september 2016 - Uppdrag

Hemsö har emitterat obligationer om 500 miljoner euro

Hemsö Fastighets AB (publ) (”Hemsö”) har den 9 september 2016 gjort sin första emission under sitt nyetablerade obligationsprogram där man totalt kan emittera obligationer till ett belopp om 3 miljarder euro. Emissionen skedde till ett belopp 500 miljoner euro, med en löptid på 10 år och med en fast räntekupong om 1 procent. Obligationerna är noterade på den irländska börsen.

BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, och Nordea agerade som Joint Lead Managers. Mannheimer Swartling agerade rådgivare till Hemsö under svensk rätt och byråns team bestod av Daniel Karlsson, Rasmus Fahlén och Joakim Skarph. Allen & Overy agerade rådgivare under engelsk rätt.