6 november 2015 - Uppdrag

Hemsö förvärvar sitt första trygghetsboende i Sverige

Hemsö förvärvar ett trygghetsboende i centrala Motala av Scandinavian Property Development och KIAB Fastigheter AB tillsammans med Peab. Värdet av boendet som är under uppförande kommer att uppgå till 97 miljoner kronor efter färdigställande.

Byggnaden kommer att inkludera ett trygghetsboende, ett LSS boende och en administrativ byggnad avsedd för hemtjänst. Hyresgäst är Motala kommun som har tecknat ett 25-årigt hyresavtal. Byggnationen beräknas vara färdigställd i februari 2017.

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Hemsö äger drygt 300 samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent.

Hemsö rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team inkluderade Klas Wennström och Olle Källström.