4 juli 2013 - Uppdrag

Hemsö förvärvar samhällsfastigheter från Region Gotland och GotlandsHem

Hemsö har förvärvat 14 samhällsfastigheter på Gotland för 456 miljoner kronor; fyra från Region Gotland och tio från GotlandsHem. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på 35 500 kvadratmeter och Region Gotland kommer att vara den primära hyresgästen. Transaktionen är villkorad av beslut i Regionfullmäktige och GotlandsHems styrelse.

Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice i Sverige och Tyskland. Hemsö äger totalt 350 samhällsfastigheter i Sverige. De svenska fastigheterna är grupperade i fem segment baserade på verksamheten Hemsös hyresgäster bedriver i lokalerna; äldreomsorg, utbildning, hälsovård och rättsväsende. Hemsö äger även fastigheter i Tyskland som enbart består av äldreboenden. Från den 18 juni 2013 ägs Hemsö av Tredje svenska AP-fonden (85%) och Sagax (15%).

Hemsö biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team består av Klas Wennström, Olle Källström och Julia Nilsson.