13 juni 2014 - Uppdrag

Hemsö förvärvar fastigheter från Niam för 2 miljarder kronor

Det svenska fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB har tecknat avtal med Niam om ett förvärv av en rättsväsendeportfölj till ett värde av 2 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Solna, Lund och Malmö och de huvudsakliga hyresgästerna är Domstolsverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 73.000 kvadratmeter.

Hemsö är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice i Sverige och Tyskland. Hemsö-gruppen ägs av Tredje svenska AP-fonden (85%) och fastighetsbolaget Sagax (15%).

Hemsö biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team bestod av Tomas Johansson, främst assisterad av Jennie Knutsson, Elsa Haggård och Henrik Willborg (fastighet), Marcus Johansson (corporate) och Tom Hofset (entreprenad).