9 juli 2014 - Uppdrag

Hemsö förvärvar äldreboenden i Tyskland

Hemsö har nyligen förvärvat äldreboenden i Berlin, Köln och Dresden med ett sammanlagt värde om cirka 285 miljoner kronor. Totalt rymmer hemmen cirka 335 platser och inkluderar 40 servicebostäder.

Vårdhemmet i Berlin drivs av Alloheim och hyresgästen i Köln är vårdoperatören Phönix. Båda hemmen förvärvades från den börsnoterade fastighetsgruppen Conwert. Hemmet i Dresden-Blasewitz drivs av Buchard Führer Gruppe. Hemsö har ingått långfristiga arrenden med alla vårdtjänstoperatörer.

Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice i Sverige och Tyskland. Hemsös fastighetsportfölj i Tyskland, som förvaltas från företagets kontor i Berlin, består av 22 äldreboenden med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 1,8 miljarder kronor. Hemsö-koncernen ägs av Tredje svenska AP-fonden (85 %) och fastighetsbolaget Sagax (15 %).

Hemsö rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna. Byråns team i Berlin, som hanterade uppdragen, inkluderade Thilo Schulz och Malte Woock. Maria Wolleh var ansvarig delägare.