23 maj 2012 - Uppdrag

Hemsö emitterar obligationslån om 750 mkr

Hemsö Fastighets AB (publ) har emitterat ett treårigt, icke säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånebeloppet uppgår till 750 miljoner kronor. Hemsö kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. Obligationsinnehavarna representeras av agenten Swedish Trustee.

Hemsö är sedan 2009 ett självständigt fastighetsbolag som ägs till lika delar av Kungsleden och Tredje AP-fonden. Bolaget har en fastighetsportfölj som består av fastigheter för skola, vård och omsorg över hela Sverige och under 2011 förvärvades även 17 fastigheter i Tyskland. Idag förvaltar Hemsö ett bestånd på 357 fastigheter för skolor och äldreboende.

Hemsö rådges av Mannheimer Swartling vid emissionen. Byråns team består av Daniel Karlsson, Rasmus Fahlén och Carl Beyer.