9 september 2011 - Nyheter om byrån

Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning – 2011 års utgåva

2011 års utgåva av Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, har nu utkommit.

Handledningen baseras på Koden i dess lydelse gällande från och med den 1 februari 2010, med beaktande av de tre anvisningar som Kollegiet för svensk bolagsstyrning utfärdat under 2010.  Handledningen har utarbetats av Mannheimer Swartling Advokatbyrå i samarbete med och på uppdrag av AB Electrolux, AB Industrivärden, AB SKF, AB Volvo, Atlas Copco AB, Holmen AB, NCC AB, SAAB AB, Sandvik AB, Scania AB, Skanska AB, SSAB AB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Swedish Match AB samt Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

Alla svenska aktiebolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, dvs. på NASDAQ OMX Stockholm eller NGM Equity, ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Alltsedan 2005 har en handledning utarbetats för att användas vid tillämpningen av Koden.
Handledningen innehåller jämförelser med gällande rätt, tolkningsmöjligheter och handlingsalternativ i olika sammanhang där tillämpningen av Koden blir aktuell och är avsedd att vara ett hjälpmedel såväl för bolagens styrelser, valberedningar, ledningsorgan och aktieägare som för deras rådgivare och andra intressenter.

Handledningen finns i en svensk och en engelsk version och kan beställas som pdf genom att skicka ett mejl till oss.

För mer information om eller synpunkter på handledningen, kontakta Eva Hägg eller Mirka Ylinen Gorne.