27 oktober 2010 - Nyheter om byrån

Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning – 2010 års utgåva

Nu har 2010 års utgåva av Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning – Koden – utkommit. Den baseras på Koden i dess lydelse gällande från och med den 1 februari 2010 och har utarbetats av Mannheimer Swartling Advokatbyrå i samarbete med och på uppdrag av AB Electrolux, AB Industrivärden, AB SKF, AB Volvo, Atlas Copco AB, Holmen AB, NCC AB, SAAB AB, Sandvik AB, Scania AB, Skanska AB, SSAB AB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Swedish Match AB samt Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

Alla svenska aktiebolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige – dvs. på NASDAQ OMX Stockholm eller NGM Equity – ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Alltsedan 2005 har en handledning utarbetats för att användas vid tillämpningen av Koden. Handledningen innehåller jämförelser med gällande rätt, tolkningsmöjligheter och handlingsalternativ i olika sammanhang där tillämpningen av koden blir aktuell och är avsedd att vara ett hjälpmedel såväl för bolagens styrelser, valberedningar, ledningsorgan och aktieägare som för deras rådgivare och andra intressenter.

Handledningen finns i en svensk och en engelsk upplaga. Boken är gratis och kan beställas genom att skicka ett e-postmeddelande till kodhandledningen@msa.se. Glöm inte att uppge om du önskar den svenska eller den engelska versionen. För mer information om eller synpunkter på handledningen, kontakta advokat Anders Lindblad på al@msa.se alt. 08-595 06 328 eller advokat Urban Båvestam på urb@msa.se alt. 08-595 06 324.