5 mars 2010 - Uppdrag

Haléns förvärvar Quelles dotterbolag i Central- och Östeuropa

Mannheimer Swartling har rådgivit Halénsgruppen i samband med förvärvet av Quelles tidigare dotterbolag i Tjeckien, Polen, Estland och Slovakien.

Halénsgruppen är en av Sveriges ledande postorder- och e-handelsföretag med verksamhet över hela norra Europa. Säljaren var konkursförvaltare till det insolventa tyska företaget Arcandor Group, där Quelle tidigare ingick, en av de största postorderföretagen i Europa. Det förvärvade företaget hade under 2008 en omsättning på cirka 1 miljard kronor.

Mannheimer Swartlings team i Berlin leddes Dr. Maria Wolleh, primärt assisterad av Dr. Rebekka Hye-Knudsen. Alexander von Kleist ansvarade för att samordna förvärvsanmälningar till behöriga konkurrensmyndigheter.