30 oktober 2009 - Uppdrag

Haldex genomför nyemission om cirka 500 miljoner kronor

Mannheimer Swartling biträder Haldex i samband med bolagets företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor. Det huvudsakliga syftet med emissionen är att stärka bolagets långsiktiga finansieringsstruktur och skapa en ökad finansiell flexibilitet. Emissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 24 november 2009. Ett antal av bolagets större aktieägare har åtagit sig att teckna, respektive garanterat att teckna, aktier motsvarande 100 procent av emissionen.

Haldex tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Fokuseringen ligger på produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper. Haldex har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Omsättningen uppgick 2008 till nästan 9 miljarder kronor och antalet medarbetare till 4 710.

Mannheimer Swartlings Eva Hägg ansvarar för ärendet, biträdd av Nils Nostell (projektledare) och Claes Kjellberg.