22 juni 2011 - Uppdrag

Haldex AB slutför omstrukturering och noterar Concentric AB på NASDAQ OMX Stockholm

Concentric AB (publ) (”Concentric”), tidigare Hydraulics Systems divisionen inom Haldex AB (publ) (”Haldex”), är nu ett separat noterat bolag vars aktier noterats på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista.

Concentric producerar och säljer en rad olika produkter baserade på bolagets kärnkompetens inom pumpar. Huvudprodukterna utgörs av olje-, vatten-, bränsleöverförings-, och hydraulpumpar. Concentrics lösningar ger bolagets internationella kunder möjlighet att nå nya mål inom bränsleekonomi, utsläppsreduktioner och minskat buller. Concentrics nettoomsättning uppgick 2010 till 1,9 miljarder kronor och koncernen hade då cirka 1.000 anställda vid bolagets anläggningar i Kina, Tyskland, Indien, Storbritannien, USA och Sverige.

Noteringen av Concentric innebär slutet på en omfattande omstrukturering av Haldex-koncernen. De tidigare tre divisionerna inom Haldex: Hydraulics Systems divisionen, Commercial Vehicle Systems divisionen och Traction divisionen har nu delats upp i tre självständiga koncerner. Traction divisionen såldes i januari 2011 till Borg Warner och Commercial Vehicle Systems divisionen kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet inom Haldex.

Haldex och Concentric har rådgivits av Mannheimer Swartling genom hela omstruktureringen, vid utdelningen och noteringen av Concentric och, som tidigare meddelats, vid försäljningen av Traction divisionen. Byråns team för omstruktureringen av Haldex leddes av Biörn Riese, främst assisterad av Joel Mårtensson, Victoria Bagger-Sjöbäck och Therese Jansson. Byråns team för utdelning och notering av Concentric leddes av Eva Hägg och Biörn Riese, främst assisterade av Nils Nostell, Victoria Bagger-Sjöbäck och Gustaf Hygrell. Haldex har i skatterättsliga frågor rådgivits av Karin Attorps, främst assisterad av Carl Beyer. I fråga om finansiering av de nya koncernerna har Haldex rådgivits av Mattias Lampe, främst assisterad av Ola Espelund.