9 november 2011 - Uppdrag

Grundarna av Bovieran tar in Balder som hälftenägare i Bovieran

Grundarna till Bovieran, ett svenskt fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar och bygger seniorboenden, tar in Fastighets AB Balder som delägare i bolaget. Den nya ägarstrukturen med Mellberg Förvaltning och Balder som ägare till 50 procent var av Bovieran uppkom genom en rad transaktioner som inkluderade Mellberg Förvaltnings och Shamou Förvaltnings försäljning av Bovieran till Bovieran Holding samt Balders investering i  Bovieran Holding som partner till Mellberg Förvaltning.

Bovieran har utvecklat ett unikt koncept för seniorboende, där den inglasade innergården i form av en vinterträdgård med en atmosfär av ”Rivieran” är ett distinkt inslag. För närvarande finns ett tjugotal pågående projekt runt om i Sverige och bolaget är i en kraftig tillväxtfas.

Balder är ett fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 16,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Mellberg Förvaltning och Shamou Förvaltning rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Johan Ljungberg som assisterades av Emma Olnäs Fors, Hanne Aarsheim och Emelie Thor.