11 oktober 2016 - Uppdrag

Göteborgs Spårvägar ingår avtal med Bombardier Transportation och Vossloh Kiepe om köp och leverans av spårvagnar

Göteborgs Spårvägar har efter genomförd upphandling tecknat avtal med ett konsortium bestående av Bombardier Transportation och Vossloh Kiepe om köp och leverans av 40 stycken spårvagnar till Göteborg samt dokumentation, utbildning, reservdelar och utrustning m.m. Utöver grundbeställningen omfattar avtalet även en option att avropa ytterligare upp till 60 stycken spårvagnar. Ordervärdet för grundbeställningen uppgår till drygt 1,3 miljarder kronor.

Göteborgs Spårvägar ägs av Göteborgs stad och har till uppdrag att leverera kollektivtrafik på uppdrag av Göteborgs stads trafikkontor och Västtrafik. Upphandlingen har gjorts på uppdrag från Göteborgs stad, och de nya spårvagnarna ska ersätta en del av den äldre fordonsflottan och göra det möjligt att utöka tjänsterna i Göteborgs spårvagnsnät samt erbjuda passagerare moderna och attraktiva fordon.

Bombardier Transportation, en ledande tillverkare av spårfordon, har cirka 1 900 anställda i Sverige. Globalt har koncernen 64 produktions- och konstruktionssiter i 26 länder, 19 servicecenter samt cirka 35 000 anställda. Vossloh Kiepe är en ledande leverantör av bl.a. lösningar för elektriska spårfordon. Globalt är koncernen etablerad i flera europeiska länder samt Nordamerika och har omkring 1 000 anställda.

Göteborgs Spårvägar assisterades i upphandlingen av Mannheimer Swartling.