31 januari 2018 - Uppdrag

Göteborg Energi upphandlar tjänstebaserat systemstöd

Göteborg Energi AB ("GE") har genomfört en offentlig upphandling avseende ett nytt tjänstebaserat systemstöd för hela GE-koncernens verksamhet.

Upphandlingen av systemstödet har ingått som en del av ett långsiktigt förändringsprojekt inom GE-koncernens IT-organisation där fokus ligger på konsolidering och effektivisering. GE har inom ramen för detta förändringsarbete avsett ersätta nuvarande systemstödslösningar inom GE-koncernen med ett gemensamt centraliserat systemstöd från en extern leverantör omfattande bl.a. kund- och ärendehantering, fakturahantering, produkt- och erbjudandehantering, mallverktyg och utskickstjänster samt en ny kundportal.

Avtal har tilldelats Tieto Sweden AB ("Tieto") och löper i fem år med möjlighet till förlängning. Tieto kommer enligt avtalet ha ett helhetsansvar för lösningen, innefattande bl.a. ansvar för implementering samt drift- och support. Det upphandlade systemstödet kommer att implementeras och integreras med GE-koncernens övriga IT-infrastruktur med början under hösten 2017.

GE biträddes av Mannheimer Swartling i upphandlingen.