29 januari 2016 - Uppdrag

Göteborg Energi outsourcar IT-verksamhet

Göteborg Energi AB (”GE”) har genomfört en offentlig upphandling avseende outsourcing av delar av bolagets IT-verksamhet samt upphandling av ett nytt systemstöd. Avtalet har tilldelats Tieto Sweden AB. Avtalet sträcker sig över flera års tid. Avtalet omfattar drift och underhåll av GEs IT-infrastruktur (datacenter och IT-arbetsplats), service desk-tjänster samt inköp och implementation av ett nytt systemstöd som ska integrera intranät, dokumenthantering samt diarieföring.

GE biträddes av Mannheimer Swartling i upphandlingen. Byråns team leddes av Niklas Sjöblom, som biträddes bland andra av Jessika Olsén, Johanna Jonsson, Pernilla Book och Ida Johansson.