10 november 2014 - Uppdrag

Göteborg Energi och DONG Energy avyttrar FordonsGas till Air Liquide

Göteborg Energi och DONG Energy har ingått avtal med franska Air Liquide om överlåtelse av FordonsGas Sverige AB. Överlåtelsen sker som ett led i Göteborg Energis och DONG Energys respektive beslut om en strategisk fokusering på sina kärnverksamheter. Överlåtelsen beräknas att slutföras under december 2014.

FordonsGas äger och driver mer än 40 gastankstationer framförallt belägna i Västsverige och har en ledande ställning på såväl marknaden för fordonsgas i gasform som marknaden för flytande fordonsgas (CNG/CBG och LNG/LBG) i Sverige. Air Liquide är världsledande inom gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Koncernen har verksamhet i ett 80-tal länder och bolagets aktie är listad på Paris Euronext.

Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag. DONG Energy är ett energiföretag med ledande marknadsposition i Danmark och andra nyckelområden i Nordeuropa.

Göteborg Energi och DONG Energy rådges av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team består huvudsakligen av Johan Ljungberg, Emelie Thor, Magnus Prick, Malin Selin, Nathalie Jonsson och Clara Görrel.