28 november 2013 - Uppdrag

Göteborg Energi avyttrar Falbygdens Energi

Göteborg Energi har ingått avtal med Infracapital om överlåtelse av Falbygdens Energi, med dotterbolagen Falbygdens Energi Nät och Falbygdens Bredband. Överlåtelsen sker som ett led i Göteborg Energis beslut om en tydligare strategisk fokusering på kärnverksamheten i Göteborg. Överlåtelsen beräknas att slutföras under december 2013.

Göteborg Energi, ett helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, är Västsveriges ledande energiföretag och erbjuder elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation. Koncernens omsättning uppgick till 6 956 miljoner kronor under 2012. Falbygdens Energi är en koncern vars verksamhet består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, elproduktion, elnät- och stadsnätsverksamhet samt därtill knutna entreprenad- och servicetjänster. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Falköpings kommun.

Infracapital är en ledande europeisk investerare i infrastruktur och utgör en del av den brittiska och europeiska investeringsverksamheten inom Prudential plc. Infracapital investerar i samhällsviktiga verksamheter och förvaltar fonder till ett värde av 1,7 miljarder pund.

Göteborg Energi rådges av Mannheimer Swartling i samband med överlåtelsen. Byråns team består främst av Johan Ljungberg, Emma Olnäs Fors, Isabel Frensborg, Emelie Thor, Jessika Olsén samt Sara Frykman.