18 juni 2014 - Uppdrag

Golden Heights emitterar en obligation på 400 miljoner kronor

Golden Heights AB emitterade idag den 18 juni en femårig senior säkerställd high yield obligation för 400 miljoner kronor till en rörlig ränta om STIBOR + 4.75 procent under svensk rätt till nordiska investerare. Den säkerhet som beviljats utgörs av pant av aktier i Golden Heights och i ett antal av dess dotterbolag samt pant av koncerninterna lån. Intäkterna från emissionen har använts för att refinansiera och förenkla den nuvarande skuldkapitalstruktur. En ansökan om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholms börs kommer att upprättas.

Golden Heights är moderbolaget i Iduna-koncernen som inkluderar butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld. Bolaget är ett marknadsledande guldsmeds- och smyckesföretag med en årlig butiksförsäljning i Sverige och Finland på ungefär 1,3 miljarder kronor respektive 400 miljoner kronor.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) har agerat sole bookrunner till Golden Heights samt som lead manager för emissionen. SEB utsåg Mannheimer Swartling som legal rådgivare för transaktionen. André Andersson ledde byråns team som inkluderade David Tayler, Karin Stattin och Adam Rångemyr.