11 april 2011 - Uppdrag

GMT förvärvar Thomson Reuters skandinaviska verksamhet inom juridik, skatt och ekonomi

GMT Communications Partners förvärvar verksamheten för juridik, skatt och ekonomi från Thomson Reuters i Danmark och Sverige.

Verksamheten tillhandahåller information inom juridik, skatt och ekonomi under varumärkena KARNOV, PACTA och UfR riktad främst till advokater och revisorer inom både privat och offentlig sektor. GMT är ett private equitybolag som främst arbetar med mid-market TMT investeringar i Europa. Sedan starten 1993 har GMT gjort 29 investeringar i 19 länder.

GMT rådgavs av Mannheimer Swartling och Gorrissen Federspiel. Mannheimer Swartlings team leddes av Jan Holmius, främst assisterad av Peter Grandelius och Anna Lundgren. Daniel Karlsson, Lukas Dalén och Linda Olovsson har rådgivit i bank- och finansieringsfrågor.