6 oktober 2009 - Uppdrag

GMT Communications förvärvar Reeds nordiska verksamhet

Mannheimer Swartling har biträtt GMT Communications Partners LLP och dess portföljbolag DocuGroup Sweden AB i förvärvet av Reed Business Informations nordiska verksamhet. Reed Business Information är ett dotterbolag till Reed Elsevier.

GMT är den ledande europeiska oberoende private equity-gruppen med inriktning uteslutande mot kommunikationssektorn. Genom förvärvet blir DocuGroup den ledande tillhandahållaren av byggproduktinformation i Skandinavien och, med verksamhet i Tyskland, Schweiz och Sverige, bland de främsta tillhandahållarna av företagsinformation inom byggsektorn i Europa.

Mannheimer Swartlings team leddes av Jan Holmius, som assisterades av bland andra Claes Kjellberg och Peter Jonsson. Även Weil, Gotshal & Manges har biträtt GMT i förvärvet. Weil, Gotshal & Manges team leddes av Mark Soundy, som är verksam på byråns Londonkontor.