27 september 2013 - Uppdrag

Glitnir säljer Bovista till Fastighets AB Balder

Glitnir Bank Luxembourg SA har avyttrat fastighetsbolaget Bovista Invest AB med dotterbolag till Fastighets AB Balder. Det underliggande fastighetsvärdet i affären är cirka 2 miljarder kronor.

Bovista är en bostadskoncern som äger och förvaltar 4 300 lägenheter på i huvudsak sju orter, varav Göteborg och Västerås utgör cirka 60 procent av fastighetsvärdet. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och tillträde kommer att genomföras så snart ett godkännande har erhållits.

Glitnir Bank Luxembourg rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team bestod av Johan Granehult och Per Åsbrink (fastighet) samt Zoran Stambolovski (finansiering).