5 mars 2015 - Uppdrag

GlaxoSmithKline genomför global transaktion med Novartis

GlaxoSmithKline har sålt sin globala onkologiverksamhet till Novartis för USD 16 miljarder och samtidigt förvärvat Novartis globala vaccinationsverksamhet (exklusive influensavacciner) för USD 5,25 miljarder. Transaktionen mellan parterna innefattade också bildandet av ett världsledande joint venture som ska bedriva hälsovårdsverksamhet.

GlaxoSmithKline är en forskningsbaserad global koncern med målsättningen att förbättra behandlingen av sjukdomar. Koncernen har över 98 000 anställda i 115 länder och omsatte ca. GBP 23 miljarder under 2014. Aktierna i GlaxoSmithKline är noterade på London Stock Exchange och New York Stock Exchange.

Novartis är en global koncern med fokus på hälsovårdsverksamhet inom fem olika segment. Koncernen har över 133 000 anställda i 150 länder och omsatte ca. USD 58 miljarder under 2014. Aktierna i Novartis är noterade på SIX Swiss Exchange och på New York Stock Exchange.

GlaxoSmithKline rådgavs av Mannheimer Swartling i förhållande till svenska legala frågor i transaktionen. Uppdraget genomfördes i samarbete med Slaughter and May. Byråns team bestod huvudsakligen av Johan Ljungberg, Bita Pourmotamed, Magnus Prick och Malin Selin (M&A), Henric Diefke och Johannes Eklund (Arbetsrätt), Olof Stenström och Emma Noreklint (Bank och Finans) samt Jesper Prytz och Linnéa Kallhed (Fastighetsrätt).