21 december 2010 - Uppdrag

G&L Beijer förvärvar SCM Frigo i Italien

G&L Beijer har ingått avtal om att förvärva SCM Frigo-gruppen baserad i Italien. SCM Frigo-gruppen är ledande i Europa inom sammansättning av konventionella kylaggregat och en ledande leverantör av miljövänliga lösningar inom den tekniska utvecklingen av kylaggregat. Enligt avtalsvillkoren förvärvar G&L Beijer initialt 51 % av aktierna i SCM Frigo med en option att förvärva även resterande 49 % vid ett senare tillfälle.

G&L Beijer inkluderar Beijer Ref, den största kylgrossistkoncern i Europa. Koncernen har cirka 1 700 anställda, bedriver verksamhet i över 20 länder och har en årlig omsättning om cirka 540 miljoner euro. G&L Beijer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

G&L Beijer har biträtts av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Claes Albinsson och Lucas Jonsson.