17 december 2013 - Uppdrag

Gjensidige förvärvar motor- och civilförsäkring från Solid Försäkringar

Gjensidige Forsikring ASA förvärvar Solid Försäkringars verksamhet inom motor- och civilförsäkring i Sverige. Verksamheten, med säte i Helsingborg, kommer att ingå i den svenska verksamheten i Gjensidiges nordiska division.

Gjensidige är en av Nordens ledande skadeförsäkringsbolag. Koncernen har cirka 3 100 anställda och erbjuder allmän försäkring i Norge, Danmark, Sverige och Baltikum samt bank-, pensions-och spartjänster i Norge. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 19,5 miljarder norska kronor under 2012, med ett förvaltat kapital på 94,2 miljarder norska kronor. Koncernen är noterad på Oslo Børs sedan 2010.

Gjensidige rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Fredrik Andretzky, Anders Erasmie, Michael Hurst, Peter Sjöberg, Emilie Andersson, Jenny Karlsson, Emil Albihn Henriksson och Niklas Svantesson.