13 juli 2011 - Uppdrag

Getinge ingår nytt kreditavtal med banksyndikat

Getinge AB har ingått ett Multicurrency Revolving Credit Facility Agreement om 1,2 miljarder euro med ett internationellt syndikat av banker.

Getinge är ett ledande globalt företag som erbjuder utrustning, system och lösningar inom sjukvård och life science-industrin med över 12 000 anställda och nettoomsättningen uppgick år 2010 till 22,2 miljarder kronor. Getingegruppen är listat på NASDAQ OMX i Stockholm.

Getinge har rådgivits av Mannheimer Swartling i transaktionen. Zoran Stambolovski ansvarade för ärendet, främst biträdd av Anders Lindgren.