15 december 2010 - Uppdrag

Getinge ingår globalt outsourcingavtal med Verizon

Getinge AB (publ) har ingått ett avtal med Verizon Business avseende outsourcing av koncernens Wide Area Network (WAN) och relaterade tjänster på global basis.

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av produkter och system för kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Koncernen har cirka 12 100 anställda världen över och en omsättning om 23 miljarder kronor.

Getinge rådgavs av Mannheimer Swartling. Niklas Bogefors ansvarade för ärendet, främst assisterad av Fredrik Livendahl.