6 december 2013 - Uppdrag

Getinge förvärvar Pulsion Medical Systems

Getinge avser att lägga ett offentligt bud för att förvärva samtliga aktier i Pulsion Medical Systems SE, noterat på den tyska börsen (Deutsche Börse). Anbudet kommer att finansieras genom en ny kreditfacilitet och förmedlas via ett helägt tyskt dotterbolag till Getinge, i enlighet med den tyska lagen rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (German Securities and Takeover Act).

Pulsion är en ledande leverantör av specialiserade lösningar för hemodynamisk monitorering av svårt sjuka patienter. Bolaget hade en omsättning om 34,6 miljoner euro under 2012 och cirka 130 anställda globalt, med dotterbolag inom sälj i USA, Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien, Benelux, Frankrike, Polen, Spanien, Turkiet, Mexiko och Australien.

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av utrustning, system och lösningar inom sjukvård och life science. Koncernen har cirka 15 000 anställda, över 100 egna säljbolag globalt, och 28 produktionsanläggningar i nio länder. Under 2012 uppgick nettoomsättningen till 24,2 miljarder kronor. Getingeaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Getinge biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen om rättsliga frågor rörande förvärvsfinansiering. Byråns team består av Zoran Stambolovski och Rickard Carrick.