17 augusti 2012 - Uppdrag

Getinge förvärvar divisionen Therapeutic Support Systems från Kinetic Concepts Inc.

Getinge har tecknat avtal om att förvärva det USA-baserade Kinetic Concepts Inc´s division Therapeutic Support Systems (TSS) för 275 miljoner USD. TSS:s produktportfölj och verksamheter kommer att integreras i affärsområdet Getinge Extended Care under varumärket ArjoHuntleigh.

Kinetic Concepts’ TSS affärsområde omfattar i huvudsak specialmadrasser för trycksårsbehandling och är speciellt starka inom intensivvård och inom vård av kraftigt överviktiga personer. Produktprogrammet omfattar även produkter för patienthantering. TSS’s omsättning under 2011 uppgick till 247 miljoner USD och företaget sysselsätter närmare 1 300 medarbetare globalt med egna säljbolag i USA, Kanada, Tyskland, Österrike, Italien, Schweiz, Storbritannien och Frankrike.

Getinge är ett ledande globalt företag som erbjuder utrustning, system och lösningar som bidrar till att höja kvaliteten och öka kostnadseffektiviteten inom sjukvård och life science-industrin. Under 2011 omsatte Getingekoncernen 21,9 miljarder kronor. Koncernen har cirka 13 000 anställda i 37 länder. Koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Getinge Group rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionens europeiska delar. Byråns team leddes från Sverige av Claes Albinsson som assisterades av Pontus Malmunger och Rickard Fredén; Zoran Stambolovski rådgav i frågor gällande förvärvsfinansiering, assisterad av Maria Tholin, och Helén Waxberg ansvarade för EU-rättsliga frågor beträffande medicinska produkter. I Tyskland bestod byråns team av Jürgen Busch, assisterad av Meike Johnsen och Alexander von Kleist som rådgav i konkurrensrättsliga frågor; Christian Bloth, assisterad av Alper Ardali rådgav i arbetsrättsliga frågor i Tyskland, Italien och Österrike; Maria Wolleh, assisterad av Alexander von Kleist rådgav i tyska fastighetsrättsliga frågor.