28 maj 2012 - Uppdrag

Getinge etablerar svenskt MTN program och emitterar obligationslån

Getinge har etablerat ett svenskt MTN program och emitterat ett treårigt obligationslån på en miljard kronor. Det är bolagets första obligation under programmet. Likviden från lånet kommer att användas till att delvis refinansiera lånet som togs upp i samband med förvärvet av Atrium.

Getinge Group är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Getingegruppen är listat på NASDAQ OMX i Stockholm.

Getinge rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team bestod av delägare Zoran Stambolovski i samarbete med juristen Maria Tholin.