2 oktober 2019 - Uppdrag

GE Renewable Energy, WindSpace och Vindparken Förvaltning säljer samtliga aktier i Björkvattnet Vind

GE Renewable Energy, WindSpace och Vindparken Förvaltning har sålt samtliga aktier i vindkraftsbolaget Björkvattnet Vind AB till den franska infrastruktursinvestorn InfraVia Capital Partners. Björkvattnet Vind äger rättigheterna till uppförande och drift av vindkraftsprojektet Björkvattnet som är beläget i Ragunda kommun och har en installerad kapacitet om 175 MW. Vindparksprojektet beräknas generera förnybar energi som räcker till motsvarande 175 000 svenska hushåll. Driftsättning av projektet förväntas ske i slutet av 2020.

GE Renewable Energy, WindSpace och Vindparken Förvaltning, som gemensamt utvecklat vindkraftsprojektet Björkvattnet, företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.