23 juni 2014 - Uppdrag

GE Capital säljer nordisk konsumentbank till Santander

GE Capital har ingått avtal om att avyttra konsumentbanken GE Money Bank, som är verksam i Sverige, Danmark och Norge, till Banco Santander. Köpeskillingen uppgår till cirka 700 miljoner euro, givet att banken delar ut överskottskapital före closing och att Santander övertar bankens koncerninterna finansiering. Transaktionen förutsätter relevanta myndigheters godkännande och förväntas slutföras under andra halvåret 2014.

GE Money Banks låneportfölj uppgår till 2,35 miljarder euro och innefattar bland annat blancolån och kreditkort. Banco Santander Consumer Finance är ledande i regionen inom bilfinansiering, med utestående lån uppgående till 8,9 miljarder euro. Efter transaktionen beräknas Santander Consumer Finance Nordic ha över 1,2 miljoner kunder i regionen.

GE Capital erbjuder konsumenter och företag runt om i världen en rad finansiella produkter och tjänster. Företaget har verksamhet i över 50 länder och hade tillgångar på 514 miljarder dollar under 2013.

GE Capital företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team inkluderade bland andra Adam Green, Isabella Ramsay, Caroline Karlsson, Carl Björk, Mikaela Mars, Johan Sundqvist och Karin Eberstål (M&A); Thomas Pettersson och Romina Bolin (Banking & Regulatory); Johan Carle och Edward Chapman (Konkurrens); Martin Nilsson och Henrik Johansson (Skatt), Anders Nordström, Albert Roos, Daniel Stålberg (Arbetsrätt); och Per Josefson, Erica Wiking Häger, Oscar Björkman Possne och Karin Bergelin (IP och Transition).