16 december 2015 - Uppdrag

Gategroup förvärvar Inflight Service Group från Triton

Gategroup har ingått avtal om att förvärva 100% av aktierna i Inflight Service Group från fonder rådgivna av Triton, ett Nordiskt riskkapitalbolag, för en total värdering av om SEK 1,1 miljarder. Affären är villkorad av godkännande av den polska konkurrensmyndigheten.

Inflight Service grundades 1991 och är den ledande aktören på den Nordiska marknaden för konsumentförsäljning i samband med resor samt har stark närvaro i Östeuropa och växande närvaro på andra europeiska marknader. Bolaget är ledande specialist på s.k. travel retail med en omsättning över SEK 2 miljarder, primärt fokuserat på försäljning till flyg- och färjeresenärer samt genom flygplatsbutiker, utöver mindre verksamhet inom ramen för grossist- och detaljhandelstjänster.

Gategroup är den ledande fristående globala leverantören av produkter, tjänster och lösningar avseende passagerares ombordupplevelser.

Gategroup rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Fredrik Andretzky, Viktor Nykvist, Sandra Röijer, Jonas Lagerroos, Tanel Küün och Sean Mendelson (M&A), Johan Carle och Klas Arvidsson (konkurrensrätt), Emil Albihn Henriksson and Andreas Blomberg (IT/IP) samt Henric Diefke och Tobias Normann (arbetsrätt).