16 mars 2016 - Uppdrag

GARO noteras på Nasdaq Stockholm

Aktierna i GARO Aktiebolag (publ) har den 16 mars 2016 tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm. Vid noteringen erbjöd bolagets ägare, Lars Svensson, Jerzy Petersson och Stefan Jonsson Invest AB, allmänheten i Sverige och institutionella investerare i och utanför Sverige att förvärva befintliga aktier i bolaget motsvarande 40 procent av antalet utestående aktier. Därutöver har ägarna lämnat en övertilldelningsoption motsvarande högst 15 procent av erbjudandet. Lars Svensson kvarstår efter noteringen som huvudägare i GARO.

Priset i erbjudandet var 73 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i GARO om 730 MSEK.

GARO är ett företag som under eget varumärke utvecklar och tillverkar innovativa produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland samt Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden: GARO Sverige och GARO Övriga marknader. GARO har utvecklats från ett lokalt och produktionsorienterat företag till en utvecklingsdriven och marknadsorienterad aktör med en ledande position inom sina respektive produktområden Installationsprodukter, Projekt, Tillfällig el och Ladd. GAROs huvudsakliga kundgrupp är elgrossister men bolaget har även goda relationer med slutkunderna som utgörs av elinstallatörer, OEM-tillverkare och industriföretag.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legala rådgivare till GARO och säljande aktieägare i erbjudandet och börsnoteringen.