25 maj 2009 - Uppdrag

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ingår förvaltningsentreprenadavtal med Aberdeen Property Investors AB

Mannheimer Swartling har biträtt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv i legala frågor vid upphandling av förvaltningsentreprenad avseende bolagets fastighetsportfölj i Sverige.

Upphandlingen avsåg förvaltningen av 72 fastigheter till ett sammanlagt värde om 15 miljarder kronor belägna i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Helsingborg. Uppdraget gick slutligen till Aberdeen Property Investors AB.

Ansvarig delägare var Mårten Tagaeus som främst biträddes av Josefin Engblom, Pia Grönqvist och Linnea Ljung.