22 januari 2014 - Uppdrag

Gamla Liv säljer BoViva-fastigheter

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) har sålt fastigheter belägna i Stockholm, Halmstad och Göteborg till ett bolag inom Rikshem AB (publ) sfären. Transaktionen genomfördes genom förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen.

Totalt innehåller fastigheterna omkring 30 000 kvm fördelat på 325 bostadslägenheter och samtliga ingår i BoViva-konceptet som SEB drivit sedan början av 2000-talet.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team leddes av Tomas Johansson och Magnus Josefsson och inkluderade Jenny Wärmé (Fastighet) och Johannes Harlevi (Entreprenad).