13 januari 2009 - Uppdrag

G & L Beijer förvärvar Carrier ARW

G & L Beijer AB har biträtts av Mannheimer Swartling i samband med förvärvet av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika ("Carrier ARW"). Värdet av transaktionen uppgår till ca. 1,1 miljarder kronor.

G & L Beijer är en teknikinriktad koncern inom industriell handel med en omsättning på över tre miljarder kronor. Det affärsområde som förvärvar Carrier ARW, dvs. Beijer Ref, marknadsför och säljer hela kylsystem och kylkomponenter i 16 europeiska länder och hade under 2007 en omsättning på drygt 2,5 miljarder kronor. Det föreslagna förvärvet innebär att G & L Beijers proformaomsättning kommer att uppgå till cirka 5,9 miljarder kronor. Det totala antalet anställda blir cirka 1800.

Betalning sker med aktier och efter genomförandet kommer G & L Beijers nuvarande aktieägare och Carrier Corporation att inneha 66,7 procent respektive 33,3 procent av rösterna och 58,5 procent respektive 41,5 procent av kapitalet i G & L Beijer. Affären förutsätter aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma den 29 januari 2009.

Peter Linderoth och Claes Albinsson (M&A) var ansvariga delägare för transaktionen och biträddes huvudsakligen av Per Åsbrink, Anna Gustafsson (M&A) och Ola Larsson (Konkurrensrätt). Hans Petersson var ansvarig delägare för aktiemarknadsrättsliga frågor och biträddes huvudsakligen av Yvonne Ivarsson och Pontus Malmunger.