13 oktober 2010 - Uppdrag

Framtidenkoncernen tecknar kommunikationsoperatörsavtal med iTUX

Bostadsaktiebolaget Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg AB, AB HjällboBostaden, Gårdstensbostäder AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, och Göteborgs stads parkeringsaktiebolag har genom en tjänstekoncession utsett iTUX Communication AB som kommunikationsoperatör ansvarig för ett öppet bredbandsnät avseende bredband, TV och telefonitjänster. Uppdraget omfattar bl.a. ansvaret för drift och leverans av tjänster till omkring 70 000 lägenheter och kommersiella lokaler. Nämnda bostadsbolag är dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som ägs av Göteborgs stad.

Bostadsaktiebolaget Poseidon, som administrerat tjänstekoncessionen, biträddes av Mannheimer Swartling. Ansvarig delägare var Niklas Sjöblom, assisterad av ett team innefattande bl.a. Johan Öberg, Tomas Kjellgren och Rickard Colliander.