20 april 2011 - Uppdrag

Försäljning av TranSiC AB

Amerikanska Fairchild Semiconductor Corporation har förvärvat samtliga aktier i TranSiC AB från bland andra Volvo Technology Transfer AB, Stiftelsen Industrifonden och Midroc New Technology AB.

TranSiC AB bildades 2005 och har sitt ursprung ur forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan. Bolaget, med verksamhet i Kista, utvecklar, tillverkar och säljer kiselkarbidtransistorer som bland annat används inom den växande marknaden för hybridfordon. 

Säljarna har rådgivits av Mannheimer Swartling. Clas Nyberg ansvarade för ärendet, biträdd främst av Emma Olnäs Fors och Linnéa Sundqvist Heim.