1 september 2011 - Uppdrag

Företag inom Einar Mattsson-koncernen ingår avtal om fastighetsförvaltning

Einar Mattsson Fastighetsaktiebolag m.fl. och Einar Mattsson Byggnads Aktiebolag har ingått ett kontrakt avseende fastighetsförvaltning av koncernens ägda fastigheter. Einar Mattsson-koncernens fastighetsportfölj består av 81 fastigheter i Stockholm med ett sammanlagt värde om 5,7 miljarder kronor.

Avtalet om fastighetsförvaltning styr hur fastigheterna skall förvaltas och utvecklas samt hur fastighetsägaransvaret ska hanteras inom koncernen.

Einar Mattsson-koncernen rådgavs av Mannheimer Swartling. Mårten Tagaeus ledde byråns team, främst assisterad av Andréa Dahrén, Pia Grönquist och Caroline Perlström.