25 augusti 2011 - Uppdrag

Folksam blir partner till Proventus och Foundation Asset Management i vindkraftsbolaget PWP

Proventus, Foundation Asset Management och Folksam (Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pensionsförsäkring) blir lika stora delägare av PWP AB, en av Sveriges största producenter av landbaserad vindkraft. Det delade ägarskapet är resultatet av Proventus försäljning av aktier till den nya delägaren Folksam och den nuvarande delägaren Foundation Asset Management.

PWP, som nu ägs till lika delar av Proventus, Foundation Asset Management och Folksam, äger sex vindkraftverk som producerar mer än 250 GWh el per år.

Proventus och Foundation Asset Management rådgavs av Mannheimer Swartling i omorganisationen av sitt ägande i PWP. Byråns team leddes av Isabella Ramsay, främst assisterad av Marcus Glimberg, och inkluderade även Stefan Perván Lindeborg.