5 oktober 2018 - Uppdrag

Financial close för finansieringen av Blakliden/Fäbodberget vindkraftspark

Vattenfall, Vestas och PKA har gått samman i uppförandet och driften av 353 MW landbaserad vindkraft via vindkraftsparken Blakliden/Fäbodberget i norra Sverige. Projektet kommer att utmynna i en av de största landbaserade vindkraftsparkerna i Sverige, med en total kapacitet på 353 MW – tillräckligt med förnybar energi för att förse 220 000 svenska hem med elektricitet. För projektet har investerarna anskaffat närmare 3.5 miljarder svenska kronor. Uppförandet av parken har påbörjats, och anläggningen beräknas vara helt färdigställd under första kvartalet 2022.

Projektet kommer att finansieras med en blandning av eget kapital, mezzaninlån samt senior projektfinansiering. Projektfinansieringen har arrangerats av Coöperatieve Rabobank U.A. Danmarks Eksportkredit (EKF) tillhandhåller exportkreditgarantier.

Ett 20-årigt elhandelsavtal omfattande 60% av den aktuella produktionen har ingåtts med Norsk Hydro. En av världens största aluminiumproducenter. För projektet kommer Vattenfall att tillhandahålla tjänster kopplade till elförsäljning, balansansvar samt fastprisprodukter.

Vestas kommer att tillhandahålla 84 av sina V136-4.2 MW-turbiner, samt ett 25-årigt fullserviceavtal.

Projektet rådgavs i transaktionen av Mannheimer Swartling.