30 oktober 2009 - Uppdrag

Fastighetsbolaget Norrporten gör sitt tredje förvärv i HafenCity Hamburg

Mannheimer Swartling har rådgivit Norrporten Deutschland Holding GmbH, det tyska dotterbolaget till det Sundsvallsbaserade Norrporten Group, i förvärvet av fastigheten SKAI från DWI-Gruppe Hamburg till ett värde av 600 miljoner kronor. SKAI Am Sandtorpark består av kontor- och butiksyta och är beläget i HafenCity i centrala Hamburg.

Detta är det tredje förvärvet som Norrporten gör i området, vilket gör Norrporten till en av de största utländska investerarna i HafenCity Hamburg, Europas största utvecklingsprojekt i innerstadsmiljö. Förvärvet av byggnaden ökar Norrportens fastighetsägande i HafenCity Hamburg med 12 000 kvadratmeter kontorsyta och 1500 kvadratmeter butiksyta och uppgår nu totalt till ungefär 30 000 kvadratmeter.

Mannheimer Swartlings team leddes av Alexander Foerster, främst assisterad av Nelli Schiebeler, Verena Behnke, Thilo Schulz och Marc Torsten Hausmann.