11 januari 2011 - Uppdrag

Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren avyttrar fastigheter

Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren har sålt fem fastigheter i Sundbyberg, med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 460 miljoner kronor, till olika bostadsrättsföreningar. Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren ägs av Sundbybergs kommun.

Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren rådgavs av Mannheimer Swartling vid transaktionerna. Mattias Karlsson ansvarade för ärendet och Olle Källström och Peter von Salomé hanterade försäljningarna.