11 november 2011 - Pressmeddelande

Facebook bygger datahallar i norra Sverige

Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare åt Facebook Inc och deras svenska dotterbolag Pinnacle Sweden AB i samband med Facebooks etablering och bygge av datahallar i Luleå. Anläggningen i Luleå är Facebooks första utanför USA och kommer att bli den största i sitt slag i Europa.

Den första etappen omfattar en ca. 28 000 kvm stor datahall med tillhörande transformatorstationer. Totalt kan tre datahallar komma att byggas på fastigheten utifrån behov. Byggkostnaden för första etappen inklusive transformatorstationer är beräknad till drygt 800 miljoner kronor. Beställare är Pinnacle Sweden AB och totalentreprenör är ett joint venture bestående av NCC Construction Sverige AB och DPR FCI Construction AB. Därtill skall ABB AB svara för projektering, konstruktion och installation av två nyckelfärdiga transformatorstationer på 170/24 kV. Den första datahallen beräknas stå klar i december 2012.

Mannheimer Swartling har företrätt Facebook Inc vid förhandling av entreprenadavtal, leveransavtal, fastighetsöverlåtelseavtal, tillståndsansökningar och övriga avtal i projektet. Klas Wennström har varit ansvarig delägare för ärendet inom byrån och har huvudsakligen biträtts av Johannes Harlevi, Julia Westling och Thérèse Bäverlind. Avtal om upphandling av energi har hanterats av Hans Andréasson.